Zespół Rzeczoznawców i Biegłych SądowychTechniki Motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego

61 866 77 58

W czym możemy Ci pomóc?

Uzupełnij dane a my się do Ciebie odezwiemy
Wiadomość została wysłana
Darmowa konsultacja

Oferta

Jeśli potrzebują Państwo fachowej, w pełni profesjonalnej ekspertyzy - Zespół Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych jest najlepszą odpowiedzą na Państwa potrzeby.

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie:

1. Dochodzenia odszkodowań na etapie postępowania likwidacyjnego oraz etapie postępowania sądowego tj.:

 • szkód w pojeździe powstałych w następstwem wypadków komunikacyjnych OC, AC, na terenie RP jak i poza granicami RP,
 • szkód osobowych powstałych w następstwie wypadków komunikacyjnych OC, NNW, na terenie RP jak i poza granicami RP,
 • szkód w pojeździe, szkód osobowych powstałych w innych zdarzeniach np.: uszkodzeniu pojazdu na skutek nierówności na drogach,
 • upadku na oblodzonym chodniku, w gospodarstwie rolnym, w miejscu pracy i w drodze do pracy oraz z pracy
 • szkód z tytułu błędów w sztuce lekarskiej, skutków leczenia eksperymentalnego,
 • szkód związanych z sieciami przesyłowymi ( sieć energetyczna, gazociągi, ciepłociągi, wodociągi, kanalizacja),
 • szkód będących następstwem nieszczęśliwych wypadków (indywidulanych, grupowych)
 • szkód transportowych,

2. Ekspertyz, wycen, ocen technicznych w oparciu o systemy firmy Audatex, Eurotaxglass’s, Info – ekspert, Auto – VIN, V – SIM tj.:

 • kalkulacji napraw powypadkowych, oceny technicznej uszkodzeń pojazdu,
 • szacowanie wartości szkód komunikacyjnych, oceny technicznej wskazującej na zaistnienie szkody całkowitej,
 • wyliczeń wartości pojazdu na dzień szkody,
 • wyliczenie wartości pojazdu do Urzędu Celnego,
 • ekspertyz maszyn i urządzeń technicznych,
 • wycen majątku ruchomego i nieruchomości dla potrzeb przekształceń własnościowych, banków, urzędów skarbowych, urzędów celnych,
 • oceny techniczne i historyczne ‘ oraz wyceny wartości pojazdów zabytkowych

3. Rekonstrukcji wypadków i kolizji drogowych

 • ustalenie przyczyny wypadku,
 • rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych,
 • określenie prędkości uczestniczących w wypadku pojazdów,
 • określenie zachowań uczestników oraz możliwości uniknięcia wypadku,
 • analiza obrażeń ciała osób biorących udział w wypadku,
 • analiza uszkodzeń pojazdów biorących udział w wypadku,
 • badania w sprawach o odszkodowania komunikacyjne,
 • oceny i ekspertyzy techniczne,
 • badania medyczno-sądowe,

4. Rekonstrukcji wypadków i kolizji drogowych

 • ocena techniczna miejsca szkody (kwalifikacja uszkodzeń, pomiar uszkodzeń)
 • przygotowanie dokumentacji szkodowej (protokół szkody, szkic sytuacyjny, dokumentacja fotograficzna)
 • ocena ryzyka ubezpieczeniowego dla małych i średnich przedsiębiorców,
 • ustalenie wartości początkowej mienia:
  - metodą szczegółową (system kosztorysowania COBRA),
  - metodą uproszczoną, powierzchowną (system kosztorysowania COBRA),
 • wyliczenie wartości szkody ( wartość odtworzeniowa nowa, wartość rzeczywista):
  - branża ogólnobudowlana (system kosztorysowania COBRA),
  - mienie ruchome (wycena metodą porownawczą),

5. Obsługi techniczno - prawnej przedsiębiorców tj.: osób fizycznych, prawnych, sprawy pracownicze, podatkowe, opiniowanie i tworzenie umów

6. Prawa rodzinnego – spadki, darowizny, alimenty, rozwody, podziały majątku,

7. Najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy w każdym segmencie kategorii pojazdów,

8. Pomocy drogowejZobacz nasze usługi
Oferta główna
 • Pozyskiwanie pełnego
  odszkodowania
 • Kalkulacje napraw
  powypadkowych
 • Szacowanie wartości
  szkód komunikacyjnych
 • Wyceny wartości
  pojazdów, maszyn i urządzeń
 • Ekspertyzy rzeczoznawcze
  pojazdów, maszyn i urządzeń
 • Rekonstrukcja wypadków
  i kolizji drogowych
 • Ekspertyzy z zakresu
  ruchu drogowego
Usługi dodatkowe
 • Wycena wartości
  budynków
 • Ocena ryzyka
  ubezpieczeniowego dla miśp
 • Dochodzenie roszczeń/
  windykacja należności
 • Służebność przesyłu
 • Centrum ubezpieczeń

Pozyskiwanie pełnego odszkodowania

Kierowcy najczęściej skarżą się, że ubezpieczyciele odmawiają uznania roszczenia o odszkodowanie lub świadczenia o odszkodowanie i zbyt wolno prowadzą postępowanie likwidacyjne - donosi „Dziennik Zachodni”.


Jednak podstawowy „numer”, na który ubezpieczyciele naciągają klientów, to zaniżanie kosztów naprawy samochodu.


Chodzi o to, aby uznać szkodę jako całkowitą.


W ten sposób ubezpieczyciel chce zmusić klienta do zawarcia nowej umowy ubezpieczyciela AC za sporo wyższą stawkę, bo już liczoną bez ulg za bezwypadkową jazdę – informuje dziennik.
Jeśli ubezpieczyciel zaniżył Ci w kosztorysie kwoty:

 • poprzez zastosowanie zamienników a nie oryginalnych części z autoryzowanego salonu
 • zaniżył koszt roboczo-godziny
 • zastosował naprawę elementu (zderzak, klapa, błotnik), a nie jego wymianę na nową, oryginalną
 • wypłacił kwotę netto odszkodowania, nawet jeśli nie jesteś płatnikiem VAT-u
 • zastosował amartyzację na części, zaniżył wartość materiałów lakierniczych
 • wyliczył szkodę całkowitą mimo, że uszkodzenie nie jest dużeMasz dodatkowo prawo do odzyskania pieniędzy:

 • Z tytułu utraty wartości pojazdu po naprawie (auta powypadkowego nie sprzedasz tak łatwo jak bezwypadkowego)
 • Jeśli Twój pojazd służy Ci do zarabiania pieniędzy, a jesteś go pozbawiony bo ktoś Ci go popsuł
 • Za holowanie i parking


ZADZWOŃ, dowiedz sie więcej!

Kalkulacje napraw powypadkowych

Korzystając z najnowocześniejszych programów do kalkulacji napraw powypadkowych pojazdów możemy zaoferować Państwu najdokładniejsze analizy, które uwzględniają zmienne mające niebagatelny wpływ na końcową kwotę wyliczenia powstałej szkody.Kalkulacje parte są na narzędziach takich firm jak:

 • Audatex
 • Eurotaxglass
 • Infoekspert

Szacowanie wartości szkód komunikacyjnych

W wypadku szkód likwidowanych według realiów rynku krajowego, jeśli jest to zasadne, wykonana klakulacja jest optymalizowana za pomocą programu AutaOptima, w celu optymalnego doboru zamienników części o jakości porównywalnej z oryginałem- jesli takowe istnieją na krajowym rynku, a ich zastosowanie jest zasadne ze względu na wiek i klasę pojazdu. (Nie uwzględniamy zamienników bez certyfikatu jakości).


Wartość, jaką posiadał pojazd w dniu powstania szkody standardowo szacujemy w programie INFO- EKSPERT przyjmując za podstawę wyniki badań wykonanych według opisanych wyżej standardów.


Gdy z analizy ekonomicznej wynika, że naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, ustalamy wartość szkody całkowitej. W tym celu ustalamy wartość pojazdu w stanie uszkodzonym (pozostałości) wykorzystując algorytm programu INFO-EKSPERT PLUS lub - w uzasadnionych przypadkach, dysponując pełnomocnictwem właściciela lub Towarzystwa Ubezpieczeniowego - wystawiamy pojazd na giełdzie internetowej za pośrednictwem systemu AudaSalvage.


Oferujemy również weryfikację prawidłowości ustalenia wysokości szkody przez Ubezpieczyciela.

Wyceny wartości pojazdów, maszyn i urządzeń

Zespół Rzeczoznawców sporządza wyceny wartości pojazdów na podstawie szczegółowych oględzin pojazdów oraz w miarę możliwości przeprowadza jazdę próbną lub próbę drogową, wykorzystując przy tym własny system do wycen pojazdów bazujący na podstawie danych otrzymywanych on-line z serwera EurotaxGlass’s oraz INFO_EKSPERT. Warto podkreślić, że Zespół Rzeczoznawców jako jedyni na rynku polskim, podczas sporządzania wyceny pojazdu mają możliwość identyfikacji jego roku produkcji w systemie on-line w oparciu o zewnętrzną bazę danych.


Standardowo wykonujemy dokumentację fotograficzną zawierającą co najmniej:

 • 4 zdjęcia ogólne całego pojazdu
 • zdjęcia numerów identyfikacyjnych
 • zdjęcie stanu licznika
 • zdjęcie ogólne komory silnikowej i wnętrza nadwozia
 • zdjęcia wyposażenia pojazdu
 • zdjęcia dokumentujące stan i uszkodzenia


Zespół Rzeczoznawców w oparciu o nowoczesne narzędzia i doświadczenie jest w stanie wiarygodnie i szybko wycenić pojazd na warunki rynku lokalnego. Tak sporządzona wycena może być dodatkowo uzupełniona o oszacowanie wartości przedmiotowego pojazdu na warunki rynku zagranicznego.


Maszyny i urządzenia


Wyceny dokonują rzeczoznawcy posiadający uprawnienia w zakresie specjalności nr 830, tj. „wycena maszyn, urządzeń i pojazdów”, nadane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.


Podstawą wyceny w każdym przypadku są bezpośrednie oględziny przedmiotu wyceny i indywidualna ocena jego stanu oraz stopnia zużycia.


Gdy tylko to możliwe (w zależności od dostępności danych o cenach transakcyjnych lub ofertowych) wyceny dokonujemy jedną z metod rynkowych, np. w podejściu porównawczym metodą porównania parami.


Każdorazowo sporządzana jest „Opinia z wyceny” zawierająca opis wykonanych czynności i uzasadnienie zastosowanej metody. Nie korzystamy z metod obliczeniowych abstrahujących od aktualnych realiów rynkowych.

Ekspertyzy rzeczoznawcze pojazdów, maszyn i urządzeń


Wszelkiego rodzaju badania i ekspertyzy techniczne oraz mechanoskopijne dotyczące pojazdów, maszyn i urządzeń, a więc m. in.:

 • ocena prawidłowości konstrukcji i montażu pojazdów marki „SAM”
 • Ocena prawidłowości zmian konstrukcyjnych dokonanych w pojazdach
 • ustalenie przyczyny uszkodzeń
 • ustalenie przyczyny pożaru
 • badanie powypadkowe pojazdów (np. w celu ustalenia i udokumentowania parametrów deformacji)
 • badanie pojazdów po włamaniu lub kradzieży (ustalenie czy doszło do naruszenia zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych, jakie zabezpieczenia naruszono, w jaki sposób, itp.)
 • ocena jakości naprawy
 • ocena zakresu uszkodzeń i technologii naprawy (np. przy szkodach)
 • badanie jakości powłok lakierowych
 • badanie identyfikacyje pojazdów (np. badanie oryginalności numerów, badanie kluczy, ustalanie czy dokonano ingerencji w pole numerowe, itp.)
 • laboratoryjne badanie tarcz tachografów (wykresówek) np. w celu odtworzenia przebiegu wypadku lub przed wypadkowych parametrów ruchu pojazdu
 • badanie elementów elektronicznych pojazdów np. badanie sterowników silnika w celu ustalenia czy dokonano ingerencji w oprogramowanie fabryczne oraz sterowników immobilizera w celu ustalenia czy ingerowano w stan zabezpieczenia
 • badanie sterowników poduszek bezpieczeństwa w celu ustalenia danych o zadziałaniu poduszek i odtworzenia parametrów zdarzenia
 • pomiary rzeczywistego opóźnienia hamowania uzyskiwanego przez konkretny pojazd w miejscu zdarzenia (uzyskane wyniki dają podstawę do dokładnych obliczeń w zakresie prędkości pojazdu, co jest niezmiernie ważne zwłaszcza w przypadku opiniowania wypadków z udziałem pieszego
 • wszelkiego rodzaju inne oceny techniczne i ekspertyzy dotyczące pojazdów, a także maszyn i urządzeń.

Rekonstrukcja wypadków i kolizji drogowych

Zespół Rzeczoznawców oferuje profesjonalne ekspertyzy wypadków drogowych i komunikacyjnych wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.


Oferujemy wykonanie ekspertyz w zakresie rekonstukcji wypadków i kolizji drogowych w następującym zakresie.Rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych to:

 • ustalenie przyczyn wypadku
 • rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych
 • określenie prędkości uczestniczących w nim pojazdów
 • określenie zachowań uczestników oraz możliwości uniknięcia wypadku
 • analiza obrażeń ludzi i uszkodzeń pojazdów biorących udział w wypadku
 • badania w sprawach o odszkodowania komunikacyjne
 • oceny i ekspertyzy techniczne
 • badania medyczno-sądowe

Wszyscy nasi biegli posiadają jednocześnie uprawnienia rzeczoznawców nadane przez niezależne Stowarzyszenia.Nasi biegli i rzeczoznawcy posiadają uprawnienia w zakresie m.in. następujących specjalności:

 • pojazdy samochodowe i ciągniki
 • technika motoryzacyjna
 • bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

Większość naszych rzeczoznawców posiada jednocześnie status biegłego sądowego i skarbowego oraz rzeczoznawcy certyfikowanego i jest wpisana na listę Ministerstwa Infrastruktury.


Wszystkie opinie z tego zakresu wydawane są przez indywidualnie powołany do danej sprawy zespół badawczy, składający się z minimum dwóch biegłych posiadających kwalifikacje w określonym zakresie.


Żadnej opinii nie wydaje pojedynczy biegły lecz zawsze Zespół biegłych.


Prowadzimy też analizy innych opinii wykonywanych dla organów procesowych pod kątem prawidłowości ich wykonania, wskazując istotne błędy, jeśli takowe zawierają.


Standardem w naszej pracy są następujące specjalistyczne programy komputerowe: PCCrash, PC Retch, V-SIM, PLAN, TITAN, SLIBAR, RWD – Potrącenie pieszego, RWD – zderzenie pojazdów, Auto CAD, AUTOVIEW, Auto VIN i szereg programów wspomagających.Nasi klienci:

 • Sądy Okręgowe i Rejonowe z terenu całego kraju
 • Prokuratury Okręgowe i Rejonowe z terenu całego kraju
 • Komendy Powiatowe Policji z terenu całego kraju
 • Izby i Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju
 • Izby i Urzędy Celne z całego kraju
 • Specjalistyczne firmy prawnicze
 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe
 • Osoby fizyczne

Ekspertyzy z zakresu ruchu drogowego

Ekspertyzy z zakresu ruchu drogowego pozwalają odtworzyć przebieg kolizji lub wypadku drogowego oraz ustalić w rezultacie kwestię odpowiedzialności za jego powstanie. Rzeczoznawcy z Zespołu Rzeczoznawców wykonujący zlecenia w tym zakresie posiadają gruntowną wiedzę, doświadczenie zawodowe a także niezbędne systemy komputerowe umożliwiające sporządzenie profesjonalnego materiału będącego podstawą do podjęcia decyzji przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub organ procesowy. Nie bez znaczenia jest też fakt posiadania przez naszych Rzeczoznawców statusu biegłych sądowych.Rzeczoznawcy przy opracowywaniu ekspertyz z zakresu ruchu drogowego wykorzystują następujące systemy komputerowe:

 • AUTO-VIEW- analiza korelacji uszkodzeń pojazdów w kolizjach drogowych
 • Cyborg Idea PLAN- sporządzanie planów sytuacyjnych
 • Cyborg Idea TITAN – wspomaganie rekonstrukcji kolizji drogowych
 • PC-CRASH rekonstrukcje kolizji i wypadków drogowych


Istotne wsparcie przy sporządzeniu ekspertyz z zakresu ruchu drogowego stanaowi dostęp do unikatowych informacji oraz wyników badań przeprowadzonych przez DEKRA Crash-Teset-Zentrum w Neumunster oraz crash-testów realizowanych z innymi Partnerami.

Wycena wartości budynków

Oferta:


 • Ocena techniczna miejsca szkody (kwalifikacja uszkodzeń, pomiar uszkodzeń)
 • Przygotowanie dokumentacji szkodowej (protokół szkody, szkic sytuacyjny, dokumentacja fotograficzna)
 • Wyliczenie wartości szkody (wartość odtworzeniowa nowa, wartość rzeczywista):

  - branża ogólnobudowlana (system kosztorysowania COBRA)

  - mienie ruchome (wycena metodą porównawczą)

 • Ustalenie wartości początkowej mienia:

  - metoda szczegółowa (system kosztorysowania COBRA)

  - metoda uproszczona ­ powierzchniowa (system kosztorysowania COBRA)

 • Analiza Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (głównie majątkowych) pod kątem merytorycznym wydanych decyzji
 • Ocena ryzyka ubezpieczeniowego dla małych i średnich przedsiębiorców

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego dla Miśp

Oferta:


 • Ocena techniczna miejsca szkody (kwalifikacja uszkodzeń, pomiar uszkodzeń)
 • Przygotowanie dokumentacji szkodowej (protokół szkody, szkic sytuacyjny, dokumentacja fotograficzna)
 • Wyliczenie wartości szkody (wartość odtworzeniowa nowa, wartość rzeczywista):

  - branża ogólnobudowlana (system kosztorysowania COBRA)

  - mienie ruchome (wycena metodą porównawczą)

 • Ustalenie wartości początkowej mienia:

  - metoda szczegółowa (system kosztorysowania COBRA)

  - metoda uproszczona ­ powierzchniowa (system kosztorysowania COBRA)

 • Analiza Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (głównie majątkowych) pod kątem merytorycznym wydanych decyzji
 • Ocena ryzyka ubezpieczeniowego dla małych i średnich przedsiębiorców

Dochodzenie roszczeń / windykacja należności

Dochodzenie należności od kontrahentów w zakresie działalności gospodarczej, jak i od dłużników w obrocie cywilnoprawnym.

Służebność przesyłu

Dochodzenie odszkodowań związanych z sieciami przesyłowymi (sieci energetyczne, gazociągi, ciepłociągi, wodociągi, kanalizacja)

Centrum ubezpieczeń

W naszej ofercie znajdziesz ubezpieczenia dostosowane do określonych potrzeb i ryzyk. Grupa wyspecjalizowanych Agentów Ubezpieczeniowych na każdym etapie i w każdej chwili życia przedstawi Państwu najkorzystniejszą ofertę na każdą kieszeń. Jeżeli jesteś zainteresowany indywidualną ofertą zadzwoń do nas.


Oferujemy:


Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • OC / AC
 • Assistance
 • auto­szyby
 • NNW

Ubezpieczenia flot pojazdów


Ubezpieczenia majątkowe (mienia), ubezpieczenie mieszkania, domu:

 • od wszystkich ryzyk
 • od ognia i innych zdarzeń losowych
 • od kradzieży
 • od dewastacji
 • wartości pieniężnych w lokalu i transporcie
 • sprzętu elektronicznego
 • szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ubezpieczenia NNW (wypadkowe):

 • indywidualne
 • grupowe (np. pracowników, wycieczek szkolnych oraz kolonii, młodzieży szkolnej, kursantów, uczestników imprez, szkoleń itd.)
 • sportowców

Ubezpieczenia zdrowotne oraz na życie


Ubezpieczenie podróżne (kosztów leczenia za granicą)


Ubezpieczenia pracowników:

 • koszty leczenia pracowników za granicą
 • zdrowotne (programy medyczne)
 • na życie

Ubezpieczenia dla sportowców

Pytania? Wątpliwości?

Zadzwoń do nas lub podaj swój numer, a my skontaktujemy się z Tobą!

Wiadomość została wysłana