Zespół Rzeczoznawców i Biegłych SądowychTechniki Motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego
61 866 77 58

W czym możemy Ci pomóc?

Uzupełnij dane a my się do Ciebie odezwiemy
Wiadomość została wysłana
Darmowa konsultacja

Oferta

Jeśli potrzebują Państwo fachowej, w pełni profesjonalnej ekspertyzy - Zespół Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych jest najlepszą odpowiedzą na Państwa potrzeby.

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie:

1. Dochodzenia odszkodowań na etapie postępowania likwidacyjnego oraz etapie postępowania sądowego tj.:

 • szkód w pojeździe powstałych w następstwem wypadków komunikacyjnych OC, AC, na terenie RP jak i poza granicami RP,
 • szkód osobowych powstałych w następstwie wypadków komunikacyjnych OC, NNW, na terenie RP jak i poza granicami RP,
 • szkód w pojeździe, szkód osobowych powstałych w innych zdarzeniach np.: uszkodzeniu pojazdu na skutek nierówności na drogach,
 • upadku na oblodzonym chodniku, w gospodarstwie rolnym, w miejscu pracy i w drodze do pracy oraz z pracy
 • szkód z tytułu błędów w sztuce lekarskiej, skutków leczenia eksperymentalnego,
 • szkód związanych z sieciami przesyłowymi ( sieć energetyczna, gazociągi, ciepłociągi, wodociągi, kanalizacja),
 • szkód będących następstwem nieszczęśliwych wypadków (indywidulanych, grupowych)
 • szkód transportowych,

2. Ekspertyz, wycen, ocen technicznych w oparciu o systemy firmy Audatex, Eurotaxglass’s, Info – ekspert, Auto – VIN, V – SIM tj.:

 • kalkulacji napraw powypadkowych, oceny technicznej uszkodzeń pojazdu,
 • szacowanie wartości szkód komunikacyjnych, oceny technicznej wskazującej na zaistnienie szkody całkowitej,
 • wyliczeń wartości pojazdu na dzień szkody,
 • wyliczenie wartości pojazdu do Urzędu Celnego,
 • ekspertyz maszyn i urządzeń technicznych,
 • wycen majątku ruchomego i nieruchomości dla potrzeb przekształceń własnościowych, banków, urzędów skarbowych, urzędów celnych,
 • oceny techniczne i historyczne ‘ oraz wyceny wartości pojazdów zabytkowych

3. Rekonstrukcji wypadków i kolizji drogowych

 • ustalenie przyczyny wypadku,
 • rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych,
 • określenie prędkości uczestniczących w wypadku pojazdów,
 • określenie zachowań uczestników oraz możliwości uniknięcia wypadku,
 • analiza obrażeń ciała osób biorących udział w wypadku,
 • analiza uszkodzeń pojazdów biorących udział w wypadku,
 • badania w sprawach o odszkodowania komunikacyjne,
 • oceny i ekspertyzy techniczne,
 • badania medyczno-sądowe,

4. Rekonstrukcja wypadków i zdarzeń losowych na mieniu

 • ocena techniczna miejsca szkody (kwalifikacja uszkodzeń, pomiar uszkodzeń)
 • przygotowanie dokumentacji szkodowej (protokół szkody, szkic sytuacyjny, dokumentacja fotograficzna)
 • ocena ryzyka ubezpieczeniowego dla małych i średnich przedsiębiorców,
 • ustalenie wartości początkowej mienia:
  - metodą szczegółową (system kosztorysowania COBRA),
  - metodą uproszczoną, powierzchowną (system kosztorysowania COBRA),
 • wyliczenie wartości szkody ( wartość odtworzeniowa nowa, wartość rzeczywista):
  - branża ogólnobudowlana (system kosztorysowania COBRA),
  - mienie ruchome (wycena metodą porownawczą),

5. Obsługi techniczno - prawnej przedsiębiorców tj.: osób fizycznych, prawnych, sprawy pracownicze, podatkowe, opiniowanie i tworzenie umów

6. Prawa rodzinnego – spadki, darowizny, alimenty, rozwody, podziały majątku,

7. Najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy w każdym segmencie kategorii pojazdów,

8. Pomocy drogowej

Pytania? Wątpliwości?

Zadzwoń do nas lub podaj swój numer, a my skontaktujemy się z Tobą!

Wiadomość została wysłana