Zespół Rzeczoznawców i Biegłych SądowychTechniki Motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego
61 866 77 58

W czym możemy Ci pomóc?

Uzupełnij dane a my się do Ciebie odezwiemy
Wiadomość została wysłana
Darmowa konsultacja

Wyceny wartości pojazdów, maszyn i urządzeń

Zespół Rzeczoznawców sporządza wyceny wartości pojazdów na podstawie szczegółowych oględzin pojazdów oraz w miarę możliwości przeprowadza jazdę próbną lub próbę drogową, wykorzystując przy tym własny system do wycen pojazdów bazujący na podstawie danych otrzymywanych on-line z serwera EurotaxGlass’s oraz INFO_EKSPERT. Warto podkreślić, że Rzeczoznawcy Poznań jako jedyni na rynku polskim, podczas sporządzania wyceny pojazdu mają możliwość identyfikacji jego roku produkcji w systemie on-line w oparciu o zewnętrzną bazę danych.

Do wyceny samochodu, maszyny lub urządzenia wykonujemy dokumentację fotograficzną zawierającą:

  • 4 zdjęcia ogólne całego pojazdu
  • zdjęcia numerów identyfikacyjnych
  • zdjęcie stanu licznika
  • zdjęcie ogólne komory silnikowej i wnętrza nadwozia
  • zdjęcia wyposażenia pojazdu
  • zdjęcia dokumentujące stan i uszkodzenia

Zespół Rzeczoznawców w oparciu o nowoczesne narzędzia i doświadczenie jest w stanie wiarygodnie i szybko wycenić pojazd na warunki rynku lokalnego. Tak sporządzona wycena może być dodatkowo uzupełniona o oszacowanie wartości przedmiotowego pojazdu na warunki rynku zagranicznego.

Wycena wartości maszyn i urządzeń

Wyceny dokonują rzeczoznawcy posiadający uprawnienia w zakresie specjalności nr 830, tj. „wycena maszyn, urządzeń i pojazdów”, nadane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Podstawą wyceny w każdym przypadku są bezpośrednie oględziny przedmiotu wyceny i indywidualna ocena jego stanu oraz stopnia zużycia.

Metody wyceny wartości pojazdów, maszyn oraz urządzeń

Gdy tylko to możliwe (w zależności od dostępności danych o cenach transakcyjnych lub ofertowych) wyceny dokonujemy jedną z metod rynkowych, np. w podejściu porównawczym metodą porównania parami.

Każdorazowo sporządzana jest „Opinia z wyceny” zawierająca opis wykonanych czynności i uzasadnienie zastosowanej metody. Nie korzystamy z metod obliczeniowych abstrahujących od aktualnych realiów rynkowych.

Pytania? Wątpliwości?

Zadzwoń do nas lub podaj swój numer, a my skontaktujemy się z Tobą!

Wiadomość została wysłana