Zespół Rzeczoznawców i Biegłych SądowychTechniki Motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego
61 866 77 58

W czym możemy Ci pomóc?

Uzupełnij dane a my się do Ciebie odezwiemy
Wiadomość została wysłana
Darmowa konsultacja

Szacowanie wartości szkód komunikacyjnych

W wypadku szkód likwidowanych według realiów rynku krajowego, jeśli jest to zasadne, wykonana kalkulacja jest optymalizowana za pomocą programu AutaOptima, w celu optymalnego doboru zamienników części o jakości porównywalnej z oryginałem - jeśli takowe istnieją na krajowym rynku, a ich zastosowanie jest zasadne ze względu na wiek i klasę pojazdu. (Nie uwzględniamy zamienników bez certyfikatu jakości).

Wycena wartości - jak zostaje oszacowana?

Wartość, jaką posiadał pojazd w dniu powstania szkody standardowo szacujemy w programie INFO- EKSPERT przyjmując za podstawę wyniki badań wykonanych według opisanych wyżej standardów.

Szkoda całkowita AC, OC - w jakim przypadku?

Gdy z analizy ekonomicznej wynika, że naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona, ustalamy wartość szkody całkowitej. W tym celu ustalamy wartość pojazdu w stanie uszkodzonym (pozostałości) wykorzystując algorytm programu INFO-EKSPERT PLUS lub - w uzasadnionych przypadkach, dysponując pełnomocnictwem właściciela lub Towarzystwa Ubezpieczeniowego - wystawiamy pojazd na giełdzie internetowej za pośrednictwem systemu AudaSalvage.

Oferujemy również weryfikację prawidłowości ustalenia wysokości szkody przez Ubezpieczyciela.

Pytania? Wątpliwości?

Zadzwoń do nas lub podaj swój numer, a my skontaktujemy się z Tobą!

Wiadomość została wysłana