Zespół Rzeczoznawców i Biegłych SądowychTechniki Motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego
61 866 77 58

W czym możemy Ci pomóc?

Uzupełnij dane a my się do Ciebie odezwiemy
Wiadomość została wysłana
Darmowa konsultacja

Rekonstrukcja wypadków i kolizji drogowych

Zespół Rzeczoznawców oferuje profesjonalne ekspertyzy wypadków drogowych i komunikacyjnych wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Oferujemy wykonanie ekspertyz w zakresie rekonstukcji wypadków i kolizji drogowych w następującym zakresie.

Rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych:

 • ustalenie przyczyn wypadku
 • rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych
 • określenie prędkości uczestniczących w nim pojazdów
 • określenie zachowań uczestników oraz możliwości uniknięcia wypadku
 • analiza obrażeń ludzi i uszkodzeń pojazdów biorących udział w wypadku
 • badania w sprawach o odszkodowania komunikacyjne
 • oceny i ekspertyzy techniczne
 • badania medyczno-sądowe

Wszyscy nasi biegli posiadają jednocześnie uprawnienia rzeczoznawców nadane przez niezależne Stowarzyszenia.

Nasi biegli i rzeczoznawcy posiadają uprawnienia w zakresie m.in. następujących specjalności:

 • pojazdy samochodowe i ciągniki
 • technika motoryzacyjna
 • bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • wycena maszyn, urządzeń i pojazdów

Większość naszych rzeczoznawców posiada jednocześnie status biegłego sądowego i skarbowego oraz rzeczoznawcy certyfikowanego i jest wpisana na listę Ministerstwa Infrastruktury.

Opinia biegłego sądowego czy zespołu biegłych sądowych?

Wszystkie opinie z tego zakresu wydawane są przez indywidualnie powołany do danej sprawy zespół badawczy, składający się z minimum dwóch biegłych posiadających kwalifikacje w określonym zakresie.

Żadnej opinii nie wydaje pojedynczy biegły lecz zawsze Zespół biegłych.

Prowadzimy też analizy innych opinii wykonywanych dla organów procesowych pod kątem prawidłowości ich wykonania, wskazując istotne błędy, jeśli takowe zawierają.

Wykorzystywane specjalistyczne oprogramowanie w codziennej pracy:

Standardem w naszej pracy są następujące specjalistyczne programy komputerowe: PCCrash, PC Retch, V-SIM, PLAN, TITAN, SLIBAR, RWD – Potrącenie pieszego, RWD – zderzenie pojazdów, Auto CAD, AUTOVIEW, Auto VIN i szereg programów wspomagających.

Nasi klienci:

 • Sądy Okręgowe i Rejonowe z terenu całego kraju
 • Prokuratury Okręgowe i Rejonowe z terenu całego kraju
 • Komendy Powiatowe Policji z terenu całego kraju
 • Izby i Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju
 • Izby i Urzędy Celne z całego kraju
 • Specjalistyczne firmy prawnicze
 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe
 • Osoby fizyczne

Pytania? Wątpliwości?

Zadzwoń do nas lub podaj swój numer, a my skontaktujemy się z Tobą!

Wiadomość została wysłana